Links


Fokkerij organisaties
NTS en TsNH de site van de beide Texelaar stamboeken.
NSFO de site voor de professionele schapen en geiten fokker.

Texelaar fokkers in de frieseVlaggen (3K)regio

Riemer van der Molen texelaar fokker uit Rottevalle.
Rintje de Schiffart en Ido Altenburg texelaar fokkers uit Easterwierum.
Tjerk Santema texelaar fokker uit Wytgaard.
Andries Weidenaar texelaar fokker uit Metslawier.
overige links
schapen startpagina.nl  "DE"startpagina voor alle schapen liefhebbers
© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl