fokdag Tolbert GD dag ????

De fokdag 3 september te Tolbert gaat door op een manier waarvoor je ons inziens voor moet schamen.Het lijkt er op dat de GD de regie van deze dag heeft overgenomen en bepaald wie wel en niet deelneemt aan deze fokdag ipv. de fokkers zelf . Hoewel de fokkers van de drie noordelijke provincies door haar voorzitters zijn opgeroepen met de volgende woorden ”Wij als voorzitters van de 3 noordelijke provincies willen graag dat er op 3 september voor onze leden een geslaagde fokdag in Tolbert komt! En roepen bij deze U allen die schapen hebben opgegeven, met die dieren naar Tolbert te komen! Houdt samen de rug recht en geef nergens aan toe, dat helpt het meest voor onze leden en NSFO om uit deze impasse te komen. Er komen immers alleen maar zwoegervrije schapen in Tolbert. Een eventuele blokkade door de GD is dan ook niet terecht.” Houdt rekening met onze eigen NSFO, die dit voor onze leden doet! Vertrouwend op een zeer geslaagde fokdag, Uw voorzitters, Jan Dijkstra, Geert Everts, Sake Vellenga.
Nu lijkt het dat men denkt na de uitspraak van de kantonrechter tussen De Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie (NSFO) en de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (de Gezondheidsdienst) dat de zaak verloren is maar dat is geenszins het geval. Toch heeft men zonder enige ruggespraak met hun achterban( de fokkers), gemeend de NSFO zwoegervrije dieren naar buiten te moeten verbannen deze fokkers moesten hun dieren tonen op een gras veld buiten de manege .En dit lijkt ook een actie te zijn die niet door een ieder in fokdagcommissie en afdeling besturen gedragen wordt. Een ding vinden wij wel heel opmerkelijk nl. Indien de NSFO fokkers voor drie maanden lid werden mochten hun dieren wel binnen in de manege . Enkele NSFO fokkers hebben hun rug wel recht gehouden en hebben gedaan wat er door de voorzitters gevraagd hebben in hun brief. En naar wij nu vernomen hebben deze fokkers de eer aan hun zelf gehouden en nemen niet deel aan deze (f)(l)o(p)(k)dag. Toch lijkt er op dat de mensen de uitspraak van de rechter niet helemaal goed gelezen hebben de woorden van de rechter lijken heel duidelijk nl. “In dit verband is van belang dat fokkers op vrijwillige basis deelnemen aan het programma van de Gezondheidsdienst en het hen evenzeer vrij staat zich aan te sluiten bij het programma van de NSFO dan wel in het geheel niet deel te nemen aan een certificeringsprogramma.” Wij trekken in ieder geval de conclusie dat de saamhorigheid in de schapen wereld ver te zoeken is. En dat het er op lijkt dat er beter met de dieren omgegaan wordt dan met mensen . Wij zelf zitten met erg rotgevoel over dit hele gebeuren waarin over mensen gelopen wordt al stonden ze er niet, hoewel we er al weken naar uitzien naar deze dag twijfelen er erg aan om deze dag met dieren te bezoeken .Als we wel gaan zal menigeen misschien terecht denken hypocriet en als we niet gaan zal menigeen misschien denken de dieren waren zeker niet goed genoeg?

Dit bericht is geplaatst in ons nieuws. Bookmark de permalink.