wie zijn wij?

de mensen

Hoewel alle 6 gezinsleden de schapen een warm hart toe dragen zijn het voornamelijk vader Romke en oudste zoon Filippus die het "bewind" over de fokkerij van de schapen voeren .

Het bedrijf

Wij wonen in parel van de Friese wouden in het dorp Eastermar de naam van onze texelaar fokstal is vernoemd naar het buurtschap waar ons bedrijf gevestigd is Wytfean . Hier houden wij plm 30 texelaar ooien en enkele dekrammen op ruim 2 hectare zandgrond.Vanaf het moment(1980)dat we hier zijn komen wonen worden er schapen gehouden.Via de weg van het hulpstamboek zijn we met ons eigen dieren de stamboek weg ingeslagen . Gedurende vele jaren hebben wij veel contact met plaatsgenoot dhr. S.Zandstra fokkers nummer 293 en hebben veel rammen van deze fokker ingezet.In 2010 heeft de heer Zandstra helaas om gezondheidsreden moeten stoppen .
Wij hebben de dieren van dhr.Zandstra over kunnen nemen.
Met deze dieren proberen we in de trent te fokken van dhr.Zandstra nl. luxe dieren met extra lengte en bespiering, en niet te vergeten gesierd met een beste kop.

ons motto

Plezier beleven aan en met schapen. En wij beleven vooral plezier aan gezonde ras typische dieren met goede gebruikseigenschappen.

roos (59K)

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl